Skip navigation MENU

Pers & Nieuws

 

Actueel: Klik hier voor de nieuws blog over de cyberaanval op Iddink Learning Materials.

 

Iddink Learning Materials aangevallen door cybercriminelen

 

Ede, 12 april 2024 – Op donderdag 11 april is Iddink Learning Materials getroffen door een cyberaanval van de criminele cybergroep Cactus. Deze aanval heeft gevolgen voor Iddink Learning Materials, een organisatie die boeken levert aan middelbare scholen en leerlingen.

 

Door de cyberaanval zijn bepaalde gegevens uit het systeem van Iddink Learning Materials gecompromitteerd. Het gaat om persoonlijke informatie zoals namen, e-mailadressen en bankgegevens van klanten van Iddink Learning Materials, zijnde scholen en studenten die boeken of leermaterialen hebben besteld.

Iddink Learning Materials heeft onmiddellijk de nodige stappen ondernomen om het effect van de aanval in te dammen en te beperken. Het bedrijf heeft direct de systemen afgesloten die mogelijk getroffen zijn, externe cyberbeveiligingsexperts ingeschakeld om hun interne taskforce verder te ondersteunen en het responsplan geactiveerd.

Er wordt momenteel een grondig onderzoek uitgevoerd om vast te stellen welke gegevens precies zijn gecompromitteerd om de omvang van het datalek te bepalen. De politie is geïnformeerd en onderzoekt deze cyberaanval ook. Iddink Learning Materials heeft de Autoriteit Persoonsgegevens op de hoogte gesteld en informeert organisaties en individuen die mogelijk getroffen zijn.

Voor vragen, neem contact op met:
Sylke Riester, media coördinatie Iddink Group
communicatie@iddinkgroup.nl

22 november 2023, Ede

Iddink beëindigt Belgische activiteiten voor volledige focus Nederlandse markt

Educatieve distributeur Iddink Learning Materials beëindigt per einde schooljaar 2023-2024 de activiteiten in de Belgische markt. Met een volledige focus op de Nederlandse markt wordt het dienstenpakket verder uitgebreid. Op deze wijze kan Iddink zich als educatieve dienstverlener verder specialiseren in het volledig ontzorgen van scholen.

Focus op Nederlandse markt

Voor de Nederlandse markt ontwikkelt Iddink een nieuwe standaard in haar dienstverlening, gecombineerd met een keuzemenu van aanvullende diensten. Met deze innovaties biedt Iddink scholen en uitgevers de ideale “one-stop-shop”, passend bij de toenemende vraag aan flexibele diensten die zich richten op de behoefte en interesses van de leerling.

Robêrt de Gier, Managing Director Iddink Learning Materials: “Iddink biedt scholen en uitgevers, met haar unieke positie in de distributiemarkt voor leermiddelen, volledige ontzorging. Met onze focus op Nederland en onze lange-termijn-strategie voor de onderwijsmarkt, kunnen scholen en uitgevers in de toekomst rekenen op en nog meer hoogwaardige service.”

Innovatieve dienstverlener
Als onderdeel van Sanoma Learning hanteert Iddink een lange-termijn strategie voor de Nederlandse onderwijsmarkt. Door onze financiële slagkracht kunnen we alle leermiddelen tijdig inkopen, voorraden aanvullen en zijn we een betrouwbare partner voor uitgevers en scholen. Wij bezitten de expertise en de middelen om als partners van scholen krachtige innovaties te bieden.

Media contact
Margreet Vermeer
Commercieel Directeur Iddink Learning Materials
M +31 624 24 33 77
Margreet.vermeer@iddinkgroup.nl

 

2 november 2023, Ede

Sander de Groot volgt Rob Veneboer op als Sanoma Learning Managing Director BeNe

 

Sanoma Learning, Europees marktleider in print en digitale leermiddelen en -diensten, kondigt vandaag aan dat Sander de Groot wordt benoemd in de rol van Managing Director BeNe (de Sanoma bedrijven Malmberg, Iddink Learning Materials, Iddink Digital en VAN IN), met ingang van 1 Maart 2024. Sander de Groot volgt Rob Veneboer op die na de afgesproken 3 jaars periode Sanoma Learning per 1 januari 2024 zal verlaten. Rob Veneboer is werkzaam voor Sanoma Learning sinds 2021 en heeft in de afgelopen drie jaren de transitie van Iddink Leermiddelen en Digitaal in een complexe post-COVID markt begeleid en de management transitie bij VAN IN en Malmberg vormgegeven.

Sander de Groot is een zeer ervaren uitgever en digitale marketing & sales professional met achtergrond in zakelijke- en consumenten uitgeverijen zoals RELX en VNU. Sinds begin 2018 is hij CEO bij Sdu en recent gecombineerd met Executive Committee member bij Lefebvre Sarrut waar Sdu onderdeel van is.

Susan Duinhoven, CEO President of Sanoma: “Ik ben blij dat Sander de nieuwe Managing Director voor BeNe regio wordt en daarmee de coördinatie van onze sterke teams in de voor Sanoma belangrijke Nederlandse en Belgische markten op zich zal nemen. Sander’s ervaringen in klant georiënteerd uitgeven in een digitale wereld zijn zeer waardevol voor Sanoma. Ik ben Rob dankbaar voor zijn bijdrage en standvastige klantfocus in een markt in sterke transitie en wens hem alle goeds toe.”

Sander de Groot over zijn benoeming: “Ik kijk er enorm naar uit om bij Sanoma Learning te beginnen en een bijdrage te kunnen leveren aan de missie van het bedrijf: docenten ondersteunen zodat zij leerlingen kunnen helpen om hun potentieel te bereiken. Het onderwijs staat voor flinke uitdagingen en ik denk dat Sanoma Learning, met sterke merken goed gepositioneerd is om daarbij te helpen.”

In de tussenliggende periode zal Susan Duinhoven de begeleiding van het sterke BeNe management team ad-interim op zich nemen.

Media Contact
Christel Lammertink
Communications Director
Sanoma Learning
M 0031 657153456
Christel.lammertink@sanoma.com

 

5 september 2022, Deventer

Topicus neemt studentinformatiesysteem ‘Eduarte’ over van Iddink Group

 IT-bedrijf Topicus, aanbieder van informatiesystemen voor het onderwijs en Iddink Group maken vandaag bekend overeenkomst te hebben bereikt over de overname door Topicus van alle activiteiten van Eduarte, een studentinformatiesysteem voor het mbo. Topicus en Iddink Group zijn beide 100% dochter van respectievelijk Constellation Software Inc. (CSI) en Sanoma. De financiële details van de overname worden niet bekend gemaakt.

Uitgangspunt is dat de overname van de activiteiten van Eduarte geen gevolgen zal hebben voor de continuïteit van de dienstverlening aan de klanten van Eduarte. Naar verwachting zal de overname op 1 oktober aanstaande afgerond zijn, waarbij de betrokken Eduarte-medewerkers overgaan naar de Topicus organisatie. De naam Eduarte blijft bestaan als eigen naam van het studentinformatiesysteem.

Dirk Jan Timmer, directeur Topicus’ divisie Onderwijs: “Deze overname is voor ons een welkome aanvulling op ons productportfolio. Wij zijn reeds aanbieder van Parnassys en Somtoday, beide leerlingadministratiesystemen voor respectievelijk het primair en het voortgezet onderwijs. Met Eduarte komt daar nu een marktleidend studentinformatiesysteem voor het mbo erbij. Dat is een verbreding van ons marktaandeel die op logische wijze aansluit bij onze kernexpertises. We verwachten dan ook een boost te kunnen geven aan de doorontwikkeling van de dienstverlening van Eduarte.

Rob Veneboer, Managing Director Iddink Digital a.i.: “Het onderwijs in Nederland is in beweging. Om het onderwijs blijvend goed te kunnen bedienen, moeten we verder innoveren. Om dit mogelijk te maken is een heroriëntatie op onze kernactiviteiten noodzakelijk. De conclusie van deze heroriëntatie is dat onze dienstverlening middels Eduarte aan het middelbaar beroepsonderwijs beter voortgezet kan worden door Topicus. We hebben dan ook het vertrouwen dat de toekomst van Eduarte-medewerkers en klanten bij Topicus in goede handen is.”

 

Ter informatie: leerling- en studentinformatiesystemen bieden een geautomatiseerde online omgeving voor registratie, leren en lesgeven aan leerlingen, studenten, leerkrachten en ouders/verzorgers. Zie ook: www.topicus.nl, www.iddinkgroup.nl en www.eduarte.nl.

 

======================================================================================

Amersfoort, 21 december 2020

SIVON en Magister sluiten akkoord voor bijdrage van scholen in voortgezet onderwijs aan digitaal onderwijssysteem

 

  • SIVON en Magister zijn voor het gebruik van de Magister Suite een basis- en een innovatiepakket overeengekomen voor schooljaar 2020/2021
  • De prijsverhoging van de licentie voor schooljaar 2020/2021 is beperkt tot € 1,70 per leerling voor het basispakket
  • Na overleg met SIVON neemt Magister een deel van de gedane investeringen om het platform te innoveren voor eigen rekening

Amersfoort, 21 december 2020 – SIVON, een coöperatie van schoolbesturen uit het primair en voortgezet onderwijs, en softwareleverancier Magister hebben afspraken gemaakt over de inrichting van het digitale onderwijssysteem Magister en de bijdrage die scholen in het voortgezet onderwijs hiervoor betalen. Na een reeks gesprekken zijn de partijen voor het gebruik van de Magister Suite een basis- en een innovatiepakket overeengekomen. Circa 70 procent van de scholen in het voortgezet onderwijs maakt gebruik van Magister.

De prijsverhoging van de licentie voor schooljaar 2020/2021 is vastgesteld op € 1,70 per leerling voor de basislicentie (basispakket). Hiermee betalen scholen dit schooljaar € 19,19 per leerling per jaar voor het uitgebreide basispakket. Dit betekent een verhoging van 9,7 procent ten opzichte van schooljaar 2019/2020. Ten aanzien van het innovatiepakket kunnen scholen zelf de afweging maken of zij het aanvullende pakket met uitgebreide mogelijkheden wensen af te nemen.

Huub van Blijswijk, voorzitter SIVON: “We zijn blij dat we scholen zo vlak voor de kerstvakantie duidelijkheid kunnen geven over de prijsverhoging voor het gebruik van Magister. We vinden het belangrijk dat scholen ICT optimaal kunnen gebruiken in hun onderwijs. En zeker in deze tijden waarin online onderwijs volop moet plaatsvinden, is het belangrijk dat scholen daarin zoveel mogelijk ontzorgd worden. De afgelopen periode leert dat samen optrekken als onderwijsinstellingen loont. Onze dialoog met Magister heeft geleid tot een pakketindeling en prijsverhoging waar scholen dit jaar mee verder kunnen. Hiermee komen we tegemoet aan de scholen die geschrokken reageerden op de initiële prijsverhoging en zich tot ons gewend hebben.”

Jelmer Kleingeld, Directie Iddink Group: “De investeringen van Magister in het afgelopen jaar zijn niet alleen aanzienlijk geweest maar vooral essentieel om de veiligheid, continuïteit en stabiliteit van de Magister-omgeving te waarborgen en zodoende te voorzien in de continuering van het onderwijsproces. Daarnaast hebben we in het basispakket een aantal nieuwe functionaliteiten toegevoegd, waaronder Microsoft Teams voor afstandsonderwijs, om scholen verder te faciliteren en te ontzorgen. Na goede gesprekken met SIVON zien we in dat we iets te hard van stapel zijn gelopen met ons initiële voorstel voor de prijsverhoging. We hebben daarom besloten de rekening voor deze investeringen niet volledig bij de scholen neer te leggen.”

Ook na deze gemaakte afspraken zullen SIVON en Magister met elkaar in gesprek blijven om nieuwe mogelijkheden te verkennen om onderwijsinstellingen en haar medewerkers te ontzorgen met innovatieve en efficiënte oplossingen. Scholen kunnen hun pakketkeuze voor schooljaar 2020/2021 kenbaar maken via www.magister.nl/magister-suite of via de accountmanager in januari 2021. Mocht een school reeds gebruik maken van Magister.me, dan worden voor het actieve leerlingenaantal geen kosten in rekening gebracht voor het innovatiepakket.

Over SIVON

SIVON is een coöperatie van en voor schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs. Door kennisdeling en krachtenbundeling realiseren onze leden hun onderwijsambities. Gezamenlijk bepalen we de richting. Meer informatie vindt u op www.sivon.nl

Over Magister

Magister is onderdeel van Iddink Group, de marktleider in educatieve dienstverlening in Nederland. En de innovatiepartner voor scholen, docenten en leerlingen in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. De merken Iddink, Eduarte en Magister bieden digitale leeromgevingen, apps en geavanceerde les- en leer(middelen) oplossingen. Zodat elke dag meer dan 2 miljoen gebruikers zichzelf kunnen ontwikkelen op de manier die bij hen past. Daar zet Iddink Group zich actief voor in, al sinds 1922. Sinds september 2019 is Iddink Group onderdeel van Sanoma Learning.

 


 

‘s-Hertogenbosch, 29 augustus 2019

ACM geeft groen licht voor overname Iddink Group

 

Sanoma Learning zet in op gebruiksvriendelijke digitale leeroplossingen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft op 28 augustus 2019 de overname van Iddink Group door Sanoma Learning goedgekeurd, zo is vandaag bekendgemaakt. “Samen willen we gebruiksvriendelijke en inspirerende digitale leeroplossingen creëren voor en mét het onderwijs”, stelt CEO John Martin. Sanoma Learning is actief in vijf Europese landen en heeft meer dan 1 miljoen docenten en 10 miljoen leerlingen als gebruiker.

Iddink Group, met meer dan 300 medewerkers en een jaaromzet van € 142 miljoen in 2018, is bekend als distributeur van les- en leermiddelen en als maker van de veelgebruikte leerlingadministratiesystemen Magister en Eduarte. Het bedrijf werkt nauw samen met de educatieve uitgeverijen in Nederland, waaronder Sanoma Learning’s dochteronderneming Malmberg.

Goedkeuring
Na een uitgebreid marktonderzoek heeft de ACM de transactie onder voorwaarden goedgekeurd. De ACM heeft onder meer onderzocht wat de gevolgen van de overname zijn voor de concurrentiepositie van andere educatieve uitgevers. Op grond van de afspraken die Sanoma Learning met de ACM is overeengekomen, zullen alle educatieve uitgevers van digitale leermaterialen binnen het veel gebruikte Magister dezelfde mogelijkheden krijgen als Malmberg. Wijnand Spring in ’t Veld, CEO van Iddink Group: “Natuurlijk blijven we nauw samenwerken met alle uitgevers. De door ons gecreëerde oplossingen zullen voor de hele markt beschikbaar zijn, dat is immers in het belang van de docent en de school”.

Ook is overeengekomen dat uitgeverij Malmberg en Iddink Group geen concurrentiegevoelige informatie uitwisselen. Beide bedrijven blijven in hun commerciële werkzaamheden opereren als separate ondernemingen en staan nadrukkelijk open voor andere aanbieders van content en platforms. “Deze voorwaarden zijn niet anders dan wij bij de aankondiging al aan marktpartijen hadden aangegeven en zijn essentieel voor een goede ontwikkeling van zowel de markt als Iddink Group. Wij zijn dus zeer tevreden de aankoop nu te kunnen laten plaatsvinden”, aldus John Martin van Sanoma Learning.

De ondernemingsraad van Iddink Group heeft al eerder positief gereageerd op de overname. De overname zal in september geformaliseerd worden.

Over Sanoma Learning
Sanoma Learning is een leidende Europese educatieve uitgeverij. Ruim 1 miljoen leerkrachten worden ondersteund om 10 miljoen leerlingen maximaal hun talenten te laten ontwikkelen. Met ruim 1.350 medewerkers in Nederland, België, Polen, Finland en Zweden, bedroeg de omzet in 2018 € 313 miljoen. Sanoma Learning is onderdeel van Sanoma Corporation, een educatie- en mediabedrijf dat beursgenoteerd is aan de Nasdaq in Helsinki (Finland).

Over Iddink Group
Iddink Group is actief in de educatieve dienstverlening in Nederland, België en Spanje. De merken Iddink, Eduarte en Magister bieden digitale leeromgevingen, apps en geavanceerde les- en leer(middelen) oplossingen. Daarmee kunnen elke dag meer dan 2 miljoen gebruikers zichzelf ontwikkelen op de manier die bij hen past. Onder de Iddink Group vallen ook de activiteiten van The Implementation Group (TIG), dé business intelligence specialist voor het onderwijs. In totaal telt het bedrijf meer dan 300 medewerkers, waarvan meer dan de helft in technologie. De omzet in 2018 bedroeg € 142 miljoen.

Meer informatie, niet voor publicatie
Neem voor meer informatie en interviewaanvragen contact op met John Martin (CEO Sanoma Learning): T. +31 (0) 88 556 75 28

 


 

Amersfoort, 17 juni 2019

Ook dit jaar verloopt examenuitslag bij Magister-scholen uitstekend

Direct na de bekendmaking van de Cito-normering, op woensdag 12 juni jl., werd met behulp van de Magister software probleemloos op scholen de cijferlijsten afgedrukt van de eindexamenkandidaten. Geen handmatig arbeidsintensieve actie, maar direct zichtbaar.

Na de matching met de normering start de school na accordering simultaan de uitwisseling met BRON (DUO). Voor het eerst worden de behaalde cijfers van de eindexamenleerlingen nu automatisch opgenomen in het diplomaregister van het Basisregister Onderwijs (BRON). Het resultaat is het begeerde diploma met definitieve cijferlijst. “Nu examenresultaten zijn vastgesteld is de cirkel voor ons pas rond als deze resultaten succesvol zijn uitgewisseld met BRON (DUO). Inmiddels zijn er al zo’n 40.000 berichten uitgewisseld met DUO en oplopend zonder foutmeldingen”, geeft Harald van Voorst, Productmanager Magister als reactie.

Maanden van voorbereiding zijn aan deze dag vooraf gegaan. Weken voorafgaand aan dit moment monitoren programmeurs bij Magister extra of alle instellingen bij de scholen goed staan. Harald van Voorst: “We merken dat vele scholen ons werk op de achtergrond om hen hierin te faciliteren erg waarderen. Magister zorgt voor snelle service en accurate duidelijkheid.”

“Op het meest cruciale moment van het jaar van een school, moet de software doen wat hij hoort te doen. Met één druk op de knop heeft een school dan ook direct inzichtelijk wat de cijfers zijn na de normering van Cito. De kans op fouten is hierdoor minimaal. Op deze dag is het klantenteam extra bemand om vragen te beantwoorden van scholen en om extra ondersteuning te bieden. Dit werkt zo voor Magister én voor Eduarte. Het is mooi om te zien dat scholen ons dan ook bedank e-mails sturen als alles weer goed is gegaan.” Operationeel is alles goed verlopen, ook wij hangen nu de vlag uit. We danken onze klanten, het Ministerie van OCW, DUO, CvTE en Cito voor de prettige samenwerking dit schooljaar.

Magister viert met je mee campagne
Daarnaast zwaaide Magister alle eindexamenkandidaten symbolisch uit met een taart-win-actie op diverse social media kanalen. Zie www.magister4tmetjemee.nl en deze animatie: https://vimeo.com/341876406

Over BRON (DUO)
In januari 2019 is de wijze van gegevensuitwisseling tussen VO-scholen en DUO vernieuwd. DUO verwerkt de gegevens sneller en de scholen ontvangen direct een terugkoppeling. Alle instellingen in het primair onderwijs (PO), het voorgezet (speciaal) onderwijs (VO en VSO), volwasseneneducatie (VAVO), beroepsonderwijs (MBO) en het hoger onderwijs (HBO en WO) wisselen gegevens met DUO uit via BRON. Het uitwisselen vindt plaats in het kader van de Wet op het onderwijstoezicht (WOT). Deze gegevens worden gebruikt voor diverse processen, o.a. voor het bepalen van de bekostigingsgrondslagen, het leveren van beleidsinformatie en het leveren van informatie over verzuim.

Over Magister
Magister is in Nederland marktleider in software voor scholen die hen voorziet in leerlingadministratie en -volgsystemen. Magister is onderdeel van Iddink Group, welke marktleider in educatieve dienstverlening in Nederland is. En de innovatiepartner voor scholen, docenten en leerlingen in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. De merken Iddink, Eduarte en Magister bieden digitale leeromgevingen, apps en geavanceerde les- en leer(middelen) oplossingen. Zodat elke dag meer dan 2 miljoen gebruikers zichzelf kunnen ontwikkelen op de manier die bij hen past. Daar zet de Iddink Group zich actief voor in, al sinds 1922.

Perscontact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met woordvoerder Pieter Dubois via pieter.dubois@iddinkgroup.com.


Sanoma Learning neemt educatieve dienstverlener Iddink Group over

Sanoma Learning maakt vandaag bekend educatieve dienstverlener Iddink Group over te nemen van huidige eigenaar NPM Capital. De acquisitie omvat alle onderdelen van de groep in Nederland, België en Spanje. Na de overname gaan Malmberg en Iddink Group samenwerken in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs om geïntegreerde digitale oplossingen te ontwikkelen voor beter én gepersonaliseerd onderwijs.

Iddink Group is met Iddink vooral bekend als distributeur van leermiddelen en als maker van de veelgebruikte leerlingadministratiesystemen Magister en Eduarte. Iddink Group heeft zich in de afgelopen jaren steeds meer ontwikkeld tot aanbieder van digitale platformen. Het Finse Sanoma Learning is eigenaar van toonaangevende educatieve uitgeverijen in diverse Europese landen, waaronder Malmberg in Nederland en VAN IN in België.

Samenwerken ten behoeve van beter onderwijs

Sanoma Learning kan dankzij de overname van Iddink Group de meest gebruiksvriendelijke en inspirerende digitale leeroplossingen voor en samen met het onderwijs creëren, waardoor scholen een doorbraak in gepersonaliseerd leren kunnen realiseren. Vanzelfsprekend zal Iddink Group nauw blijven samenwerken met alle uitgevers en zullen de gecreëerde oplossingen en platformen voor de hele markt beschikbaar zijn. De bedrijven zullen opereren als separate dochterondernemingen en hun niet-exclusieve samenwerking staat nadrukkelijk open voor alle andere aanbieders van content en platformen.

Historie, ervaring en visie

Malmberg (opgericht in 1885) en Iddink (opgericht in 1922) delen een lange historie en een visie op de toekomst van onderwijs. Volgens John Martin, CEO van Sanoma Learning, vullen de twee elkaar goed aan: “We bieden maatwerk voor leerlingen en willen scholen ontzorgen. We versterken elkaar in het ontwikkelen van methoden, platformen en diensten voor het onderwijs. Met hetzelfde doel voor ogen: het aanbieden van de beste gepersonaliseerde én betaalbare onderwijsoplossingen.”

Malmberg en Iddink Group werken al jaren samen. Door de digitale ontwikkelingen kwamen er steeds meer raakvlakken in hun dienstverlening: “Ik ben enthousiast dat het nu echt mogelijk wordt om leeroplossingen te bieden die passen bij eigentijds onderwijs,” aldus Wijnand Spring in ’t Veld, CEO van Iddink Group, “Malmberg, VAN IN en Iddink Group blijven zelfstandig opereren in de Nederlandse en Vlaamse markt en bieden hun eigen producten en diensten aan. Nu de drempels tussen uitgever en dienstverlener vervallen, kunnen we optimaal aansluiten op de wensen van docenten en schoolmanagers, leerlingen én hun ouders.”

De overname wordt voorgelegd aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de ondernemingsraad van Iddink Group.

Over Sanoma Learning

Sanoma Learning is een leidende Europese educatieve uitgeverij. Ruim 1 miljoen leerkrachten worden ondersteund zodat iedere leerling zijn talent maximaal kan ontwikkelen. Met ruim 1.400 medewerkers in bedrijven in Nederland, België, Polen, Finland en Zweden, bedroeg de omzet in 2017 ruim €300 miljoen. Sanoma Learning is onderdeel van Sanoma Corporation, een educatie – en mediabedrijf dat beursgenoteerd is aan de Nasdaq in Helsinki, Finland. En in Nederland verder bekend van Sanoma Media Netherlands, uitgever van onder andere NU.nl, Donald Duck en Libelle.

Over Iddink Group

Iddink Group is actief in de educatieve dienstverlening in Nederland, België en Spanje. De merken Iddink, Eduarte en Magister bieden digitale leeromgevingen, apps en geavanceerde les- en leer(middelen) oplossingen. Daarmee kunnen elke dag meer dan 2 miljoen gebruikers zichzelf ontwikkelen op de manier die bij hen past. Onder de Iddink Group vallen ook de activiteiten van The Implementation Group (TIG), dé business intelligence specialist voor het onderwijs. In totaal telt het bedrijf meer dan 300 medewerkers, waarvan meer dan de helft in technologie.

English version please read here


Iddink Group opent nieuw hoofdkantoor in Amersfoort

Sinds 5 november 2018 is het hoofdkantoor van Iddink Group gevestigd in Amersfoort aan de Van Asch van Wijckstraat 55. Naast Amersfoort zijn er hubs in Ede en Leeuwarden. Iddink Group is zeer verheugd met het feit dat er vanaf heden vanaf een centrale nieuwe plek in Nederland gewerkt kan worden aan innovatieve, flexibele oplossingen voor het onderwijs. Vanaf januari 2019 zullen ook de trainingen voor Eduarte en Magister in Amersfoort plaatsvinden.