Skip navigation MENU

Oprichting stichting JOP

Iddink heeft in 2005 Stichting JOP (Jongeren Opleiding Promotie) opgericht. De Stichting dient als vangnet voor leerlingen in het Voortgezet Onderwijs die als gevolg van de inkomenssituatie van hun ouders geen mogelijkheid hebben tot het volwaardig volgen van hun schoolopleiding. Indien een leerling een onacceptabele maatschappelijke achterstand dreigt op te lopen en de reguliere wegen geen uitkomst bieden, maakte Stichting JOP het gebruik van leermiddelen mogelijk.

De Stichting is ‘slapende’ sinds april 2008 vanwege de Wet Gratis Schoolboeken, omdat de meeste leermiddelen nu door de school worden bekostigd. De Stichting heeft in haar actieve periode meer dan 250 kinderen voorzien van gratis leermiddelenpakketten en andere ondersteuning.