Skip navigation MENU

Oprichter Stichting Eduroute

Oprichter Stichting Eduroute Iddink is initiator van de Stichting Eduroute, het huidige single-sign-on platform voor de educatieve branche.

Iddink stelt daarnaast, zonder winstbejag, haar technologie ter beschikking aan deze Stichting wat de ontsluiting van digitaal lesmateriaal voor de gehele educatieve branche mogelijk maakt.

Voor meer informatie: www.eduroute.nl.