Skip navigation MENU

Alluris

Alluris is het modernste studentinformatiesysteem voor studenten, docenten, management en externe belanghebbenden in het hoger onderwijs.

Alluris biedt onderwijsinstellingen in het hoger onderwijs een sluitende informatievoorziening en is gebaseerd op moderne, componentgebaseerde technologie (Service Oriented Architecture).

Hierdoor is het flexibel, gebruiksvriendelijk en wordt er een hoge mate van kostenefficiëntie behaald

Kijk hier voor meer informatie over Alluris.