Skip navigation MENU

Iddink Group Event 2018

Het Iddink Group Event 2018 wordt verplaatst naar voorjaar 2019.

 

Beste relatie,

Abusievelijk heeft u de uitnodiging voor het Iddink Group Event 2018 ontvangen. Recent is besloten dit event te verplaatsen naar voorjaar 2019.

Een belangrijke reden hiervoor is dat een aantal voor ons belangrijke partners niet aanwezig kan zijn als spreker danwel als genodigde. Om iedereen toch in de gelegenheid te stellen hierbij aanwezig te zijn, is het event verplaatst.

Wij betreuren deze miscommunicatie. Mocht u nu alvast meer willen weten over ons productportfolio of over het event, dan kunt u mailen naar event@iddinkgroup.com

Onze welgemeende excuses voor de verwarring.

Hartelijke groet,

Team Communicatie
Iddink Group